Kāpēc ziedot?

Iespēja gūt māksliniecisku baudījumu. Vienas sezonas laikā tiek sagatavoti vidēji seši jauniestudējumu un parādītas apmēram 200 izrādes. Sponsoru un mecenātu ieguldījums šī procesa nodrošināšanai ir ļoti būtisks. Ar privāto līdzekļu palīdzību ir iespējams realizēt vērienīgākas idejas, piesaistīt izcilus viesmāksliniekus, atļauties neordinārākus risinājumus un veicināt mākslinieku izaugsmi.

Iespēja paplašināt kontaktu loku, iegūt jaunus draugus un sadarbības partnerus ar līdzīgām vērtībām un interesēm. LNOF Ģilde šobrīd pulcē vairāk nekā 50 biedrus – dažādu profesiju un darbības sfēru pārstāvjus, kurus vieno ne tikai mīlestība pret operas un baleta mākslu, bet arī vēlme nesavtīgi atbalstīt kultūras un mākslas procesus.

Iespēja paplašinās savu zināšanu apvāršņus. Izglītojošo pasākumu cikls „Sarunas pirms pirmizrādes”, kā arī LNOF Ģildes biedriem rīkotie pasākumi aicina paplašināt savas zināšanas ne tikai uzzinot vairāk par operas un baleta jauniestudējumiem un solistiem Latvijas mērogā, bet arī to, kas notiek citos pasaules opernamos.

Iespēja veicināt kultūras un mākslas mecenātisma tradīciju Latvijā.

Iespēja padarīt operas un baleta mākslu pieejamāku sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām – bērniem, pensionāriem, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Iespēja veicināt Latvijas pozitīvu atpazīstamību starptautiskajā vidē. Latvijas mērķis ilgtermiņā ir valsts reputācijas un atpazīstamības celšana. Kultūra ir viens no Latvijas zīmola elementiem - bagātais kultūras mantojums, mākslas daudzveidīgās izpausmes un latviešu valoda ir nacionālās identitātes pamats, kā arī vērtības, ar kurām Latvija izceļas uz citu valstu fona. Atbalsot Latvijas Nacionālo operu un baletu, kuru ik gadu apmeklē tūristi no visas pasaules, tiek stiprināts Latvijas zīmols pasaulē. Ne velti Latvijas Nacionālā opera un balets jau četrus gadus pēc kārtas ir saņēmis Izcilības sertifikātu no pasaulē lielākā ceļojumu portāla Trip Adviser.

Iespēja iesaistīties Latvijas Nacionālās operas fonda mērķu sasniegšanā un savu ideju realizācijā, darbojoties atklātā un pozitīvā gaisotnē. Meklējot sadarbības iespējas ar domubiedriem – līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, cilvēkiem un organizācijām - vēlamies piedāvāt atbalstīt Latvijas Nacionālā operas fonda mērķus, kopīgi uzņemoties atbildību par projektiem, kas veicina Latvijas Nacionālās operas un baleta izaugsmi, pieejamību un atpazīstamību.