Built with Berta.me

 1. ZIEDOT:

  Ziedojot Latvijas Nacionālās operas fondam, Jūs kļūstat par Fonda biedru. Ziedot iespējams gan veicot pārskaitījumu uz Fonda rekvizītiem, gan skaidrā naudā (saņemot kvīti).

  Aicinām Jūs pievienoties Latvijas mākslas filantropu lokam – jebkurš Jūsu ieguldījums ir nozīmīgs operas un baleta mākslinieciskajā izaugsmē. Ziedojiet Latvijas Nacionālās operas fondam, kopīgiem spēkiem atbalstot iestudējumu tapšanu un citus notikumus Latvijas Nacionālajā operā!

  REKVIZĪTI:

  Latvijas Nacionālās operas fonds
  Reģ.Nr.40008029080
  Banka: AS „Swedbank”
  SWIFT: HABA LV22
  Konta Nr.: LV64HABA000140J033884