LNOF

Built with Berta.me

 1. PATRONS


  Latvijas Mobilais Telefons, SIA  PARTNERI


  Dagnija Lielā
  Lauris Liepa
  Baiba Plaude, Aldis Plaudis
  Anna Staklis, Andris Staklis
  Solvita Strausa


  ATBALSTĪTĀJI


  Diāna Abaja, Nika Mahajeva
  Gints Aksiks
  Ilze Auzere
  Laima Bērziņa, Guntis Bērziņš
  Ilze Ozoliņa-Bērziņa, Valdis Bērziņš
  Mārtiņš Bičevskis
  Anna Birka, Jānis Birks
  Margarita Dāve
  Regīna Deičmane
  Veronika Dzalbe, Stanislavs Dzalbe
  Artūrs Dzenis, Olga Dzene
  Helēna Endriksone
  Elita Gobzeme, Ligita Zilgalve
  Vija Kluša
  Ilze Krūskopa-Kaleine, Gatis Kaleins
  Irina Komarova
  Diāna Krogzeme, Andris Krogzems
  Līvija Kuļikovska, Andrejs Kuļikovskis
  Laila Kurpniece
  Ruta Ķuze, Normunds Sterģis
  Skaidrīte Lasmane
  Sandra Lejniece, Aivars Lejnieks
  Dace Melka
  Shagen Melikian
  Baiba Mikāla
  Inga Narbute
  Ingūna Otisone
  Irēna Pārupe
  Aija Heloīza Pince, Aziza Mohammed ElMaghrabi
  Jūsma Rugāja
  Ginta Ratniece
  Malvīne Ruse, Iļja Russ
  Gunita Spravņika, Mārtiņš Spravņiks
  Anita Stankus
  Maija Šadinova, Viktors Šadinovs
  Inga Tunste, Dainis Tunsts
  Anita Vētra
  Antra Zālīte
  Gundega Zeltiņa


  DRAUGI


  Dina Abaja, Nika Mahajeva
  Ainārs Āboltiņš
  Andris Ameriks
  Aija Balode
  Sandra Bāliņa, Aivars Bāliņš
  Anželika Beikule
  Jana Bērziņa
  Ilze Bule, Normunds Buls
  Marta Cera
  Madlena Drozdova
  Baiba Elste
  Jevgeņijs Gorovs, Olga Gorova
  Gita Grīga
  Nora Kaufmane
  Maruta Kudiņa
  Daina Loža, Einārs Loža
  Viktors Mačko
  Natālija Maļikova
  Ilvija Martinsone, Aigars Martinsons
  Matīss Mozgirs
  Ainārs Paeglītis, Inta Paeglīte
  Lauma Prikšāne, Elmārs Prikšāns
  Vitalij Raškes
  Margarita Platace
  Santa Rūja
  Ingrīda Segliņa
  Guna Sproģe, Gunivaldis Sproģis
  Antra Tirmalniece


  Pateicamies arī ziedotājiem, kuri izvēlējušies palikt anonīmi!

  Godinot Emmas un Artura E. Vilinsku piemiņu, pateicamies par viņu meitas Livijas E. Vilinskas novēlējumu Latvijas Nacionālās operas fondam.

  Pateicamies Liai un Andrim Heisteriem par ziedojumu Latvijas Nacionālās operas fondam mammas Birutas Heisteres piemiņai.

  Godinot Elfrīdas Ozoliņas (Elfriede Ozoliņš) un Rutas Zadziorski piemiņu, pateicamies par viņu novēlējumu Latvijas Nacionālās operas fondam.